Disclaimer


Informatie over de inhoud van deze website
 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Desalniettemin spannen wij ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Smartmeubel.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Smartmeubel.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Smartmeubel.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Smartmeubel.nlOns vestigingsadres is Dr. Philipslaan 41, 6042 CT Roermond
Ons postadres is Postbus 1001, 6040 KA Roermond
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 13000091
Ons B.T.W.-nummer is NL004122240B01


Hoe neemt u contact met ons op?
Als u wenst te reageren, dan kunt u contact met ons opnemen.
Per email: info@smartmeubel.nl
Per telefoon: +31 (0)475 - 39 28 28
Per brief op dit adres:
Smartmeubel.nl
Postbus 1001
6040 KA Roermond