Disclaimer en Privacy


Informatie over de inhoud van deze website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Desalniettemin spannen wij ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Smartmeubel.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Smartmeubel.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Smartmeubel.nl Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Smartmeubel.nl

Privacyverklaring

Smartmeubel.nl respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en doen doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij van u krijgen kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw koopovereenkomst uit te voeren, vragen te beantwoorden, te informeren over onze producten en diensten of om persoonlijke aanbiedingen te doen.

Welke gegevens verwerken wij?
Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Op onze website gebruiken wij enkel analytische cookies. Hiermee hebben we algemeen inzicht in onder andere hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en de algemene herkomst. Deze hebben geen impact op de privacy, waardoor er ook niet naar toestemming hoeft te worden gevraagd. U kunt deze website dus bezoeken zonder enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wat zijn uw rechten?
Wilt u uw gegevens inzien of corrigeren? U kunt bij ons een verzoek indienen om uw vastgelegde persoonsgegevens in te zien. Stuur ons dan een verzoek. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? U kunt zich afmelden voor reclame per post of per e-mail. Bij elke commerciële e-mail die u van ons krijgt zit onderaan een link waarmee u aan kunt geven dat u die in de toekomst niet meer wilt ontvangen.

Wij zijn van overheidswege echter verplicht om gegevens van elke aankoop in elk geval zeven jaar te bewaren.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden. In sommige gevallen moeten we uw gegevens aan externe dienstverleners geven, bijvoorbeeld aan de monteur voor installatie van uw nieuwe keuken. Deze externe partijen mogen uw gegevens enkel gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren.

Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken d.m.v een SSL certificaat. Hiermee voorkomen we misbruik van gegevens.


Het inzetten van Google Analytics
Smartmeubel.nl maakt gebruik van de tool ‘Google Analytics’. Dit is een zgn.  webanalysedienst van Google Inc. (hierna Google genoemd). Uitgebreide informatie over het onderwerp bescherming persoonsgegevens van ‘Google Analytics’ vindt u onder http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

1. Overzicht
Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse, waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Smartmeubel.nl kan met behulp van deze tool een verscheidenheid aan rapporten genereren met informatie over hoe bezoekers omgaan met hun website. Op basis van deze informatie is Smartmeubel.nl in staat haar website te verbeteren en beter op uw behoeftes in te spelen of fouten te herkennen en te corrigeren. Gegevens worden anoniem verzameld met Google Analytics. Er worden uitsluitend zgn. websitetrends gerapporteerd, zonder individuele bezoekers te identificeren.
Alle website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, moeten een privacy beleid hebben waarin het gebruik van Google Analytics volledig openbaar wordt gemaakt. Meer hierover kunt u vinden onder http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

2. Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factuurgegevens, of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld aan dergelijke informatie. De servicevoorwaarden van Google Analytics, die moeten worden nageleefd door alle Analytics-klanten, verbieden het bijhouden of verzamelen van dergelijke gegevens met Google Analytics of het koppelen van persoonlijke gegevens aan webanalysegegevens. Een dergelijk gebruik vindt bij Smartmeubel.nl dan ook niet plaats.

3. Google Analytics cookies
Google Analytics gebruikt ten behoeve van haar analyses directe cookies om interacties van bezoekers bij te houden. Cookies zijn tekstbestanden met informatie, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en hoe vaak en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen. De door cookies verkregen informatie met betrekking tot het gebruik van de website door de gebruiker, worden normaal naar een server van Google in de US gestuurd en opgeslagen. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen, dat u een bericht ontvangt zodra Cookies worden gestuurd.  U heeft dan de mogelijkheid om cookies van bepaalde websites of zelfs alle cookies te weigeren. Smartmeubel.nl informeert u, dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle website functies optimaal kunnen worden benut. Het is ook mogelijk de cookies later uit uw browser te verwijderen.

4. Gebruik IP-adres door Google Analytics
Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen, dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in land gebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. Ook kan aan de hand van het IP-adres de provider van de gebruiker worden achterhaald. U kunt dit bijvoorbeeld via de link http://www.geoiptool.com/nl/ zelf uitproberen. Google Analytics verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
IP-adresinformatie wordt door Google Analytics echter niet aan Smartmeubel.nl doorgegeven.
Bovendien wordt door Smartmeubel.nl de IP-masking methode gehanteerd:
Smartmeubel.nl heeft Google Analytics zo ingesteld, dat in plaats van het complete IP-adres, maar een deel daarvan voor de geolocatie gebruikt wordt. Op basis van de activering van de IP-maskering op de website van Smartmeubel.nl, wordt het IP-adres van de Google gebruiker binnen de lidstaten van de EU of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)  ingekort. In opdracht van Smartmeubel.nl zal Google in het kader van het internetsite gebruik verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website door gebruiker te analyseren, om rapportages voor de reclameactiviteiten samen te stellen en om verdere dienstverleningen tegenover Smartmeubel.nl te verstrekken.  De in het kader van Google Analytics via de browser van gebruiker verstrekte IP-adres, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.

5. Gebruik van Google Analytics gegevens
Smartmeubel.nl kan bij Google Analytics vastleggen, welke gegevens Google mag gebruiken. Via de opties voor het delen van gegevens van Google Analytics kunnen ze aangeven of Google deze gegevens mag gebruiken. Smartmeubel.nl heeft bij Google Analytics aangegeven, dat geen gegevens van gebruiker mogen worden vrijgegeven. Zodoende mag Google de gegevens van gebruikers niet gebruiken om de producten en services van Google te verbeteren. Smartmeubel.nl kan deze opties op elk gewenst moment wijzigen. Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen wij u naar: http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=nl&answer=87515

6. Browser afmelden
Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, hebben we de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek (incl. het IP-adres) mag worden verzonden naar Google Analytics. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl