Privacy-beleid


Dit is de website van smartmeubel.nl
Ons vestigingsadres is Dr. Philipslaan 41, 6042 CT Roermond
Ons postadres is Postbus 1001, 6040 KA Roermond
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 13000091
Ons B.T.W.-nummer is NL004122240B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren te registreren om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen zoals NAW-gegevens, worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling af te handelen.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
Per email: info@smartmeubel.nl
Per telefoon: +31 (0)475 - 39 28 28
Per brief op dit adres:
Smartmeubel.nl
Postbus 1001
6040 KA Roermond

Over communicatie per e-mail
Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor correspondentie m.b.t. uw bestelling. Als u geen e-mail meer wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Uw naw-gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling. Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.